Eksperimentér for at øge salg og overskud!

Hvis der ikke måles og følges op, er det umuligt at finde ud af hvad, der virker bedst!

salg til flere kundeemnerJonathan Løw – CEO Listen Louder, skriver en bemærkelsesværdig tekst omkring det at tage beslutninger, og jeg er fuldstændig enig. Når man studerer beslutningstagningen i mange virksomheder og offentlige organisationer er der én slående ting, der går igen: Rigtig mange beslutninger ender med at handle om at have de bedste argumenter frem for at have ret.

Hvorfor fylder eksperimenter ikke mere?

Hans artikel er et opgør med strategier, planer og analyser som de primære værktøjer til fordel for eksperimenter og egentlig innovativ tænkning. Problemet er, at en analyse eller strategi aldrig kan give os et sikkert billede af, hvem der har ret. Det er kvalificerede bud på fremtiden, men ikke fremtiden. Det gælder uanset, om vi taler salgsstrategier, marketingplaner eller strategiske handleplaner.

I Jonathan’s øjne er det slående, hvor lidt eksperimenter fylder i mange organisationer og butikker. Jeg forstår udmærket modviljen imod eksperimenter, eftersom de i deres natur indbefatter, at man sjældent rammer rigtigt første gang. Eksperimenter kræver altså gentagne fejltagelser, før man når man frem til svaret og den rette løsning.
Omvendt er både tid og penge måske brugt meget bedre på netop at gennemføre disse små, hurtige og billige fejl.

Det er bemærkelsesværdigt, at konsensus, når forskellige personer samles i samme rum, opstår på alle mulige forskellige måder. Nogle gange fylder én person mere i gruppen end de andre og får sin mening trumfet igennem. I andre tilfælde er det personen med marketing- og kommunikationserfaring, der bliver lyttet mest til, og igen i andre tilfælde må man konkludere, at der nok skal yderligere analyser til.

Svaret er, at der ikke skal yderligere analyser til. De vil blot føre til flere diskussioner og kamp omkring argumenter. Det handler om at have ret! Den eneste måde at finde ud af, hvem der har ret er at eksperimentere sig frem til det. Eksperimenter vil altid fortælle mere om, hvem der har ret, end alverdens møder og diskussioner.

Kunden har altid retSå næste gang I har en diskussion om, hvorvidt et butiksvindue skal se ud på en bestemt måde, hvilke varer der skal stå på A-pladser, hvordan annoncen skal se ud osv. osv., så sæt gang i eksperimenterne og drop diskussionerne.

Ligger I under salgsbudgettet eller er salget/overskuddet faldende?

Find ud af “HVORDAN” salget/overskuddet i butikken nemmest øges, og “HVAD” der virker bedst! Øg salg og overskud gennem fokuseret faktabaseret ledelse af butikkens indsatser og resultater.

Skal der satses på

 • mere kundestrøm og/eller
 • bedre kundekonvertering og/eller
 • mersalg pr. kunde
 • udvidelse med en ny salgskanal osv.,

eller alt på samme tid? Generelt er det vanskeligt at satse på og styre alle ting på samme tid. Vores anbefaling er, at der bør fokuseres på én eller to udvalgte indsatsområder ad gangen.

Hvad der virker bedst i din butik, findes ud af gennem styret eksperimentering og måling på udvalgte livsnerver i butikken.

kundekonvertering FOCUS HANNIBALButikkens livsnerver måles gennem

 • Kundestrøm (f.eks. kundetæller)
 • Kundekonvertering (beregning af ekspeditioner i forhold til strømmen af kundeemner)
 • Salg pr. kunde (beregning af salg og varelinjer/bon)
 • Butiksvinduer, udendørs varers tiltrækningsevne (f.eks. kundetæller over butiksvinduerne)
 • Kundernes adfærd i butikken (f.eks. kamera, der kan gengive kundernes flow i butikken)
 • Butikkens kundegruppe opdelt på alder og køn (f.eks. kamera, der registrerer kundeemnernes alder og køn)
 • Kundeloyalitet/kundetilfredshed (spørgeskema/interview med udvalgte kundeemner og kunder)

Samlet eller hver for sig giver målingerne en værdifuld information om resultaterne af de eksperimenter, som udføres.

Traditionelt handler “HVAD” om at eksperimentere med produkter, sortiment, priser, vareplaceringer, intern markedsføring, kundeservice, butiksindretning, dekoration i butiksvindue, udendørs salgselementer, ekstern markedsføring, personale, ledelse, butiksprofil og image, salgskanaler og evt. beliggenhed

Din revisor tager sig af at udarbejde dit årsregnskab for at finde ud af det økonomiske resultat!

FOCUS HANNIBAL tager sig af at udarbejde dit kunde-regnskab, for at finde ud af “HVAD”, der skaber de bedste salgsresultater.

Tilmelding til FOCUS HANNIBAL nyhedsbrev

Kontakt os for en dialog om hvordan vi kan hjælpe med at komme igang.

FOCUS HANNIBAL
Galoche Allé 15
4600 Køge
Tlf.: +45 2392 8545
Mail: hannibal@focushannibal.dk

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.