Hvad hvis butikkens overskud kunne øges med 121%?

Trods konkurrence fra andre kanaler såsom e-handel og hjemmesalg, så foretages stadig ca. 70% af alle indkøb ud fra en beslutning om hvor en fysisk butik er placeret.

Ikke overraskende er forbrugernes oplevelse af kundeservice, og alle de elementer der bidrager til at skabe kundeservice, kritiske komponenter til den enkelte butiks succes.

Kundernes oplevelse af butikkens kundeservice, kan så let påvirkes i en negativ/forkert retning, og derfor bør butikken konstant have opmærksomhed på måling af kundernes butiksoplevelse og butikkens evne til at konvertere kundeemnerne.

Opmærksomheden bør også rettes mod hvilke butikselementer, der giver et positivt afkast, og hvilke som ikke gør. Nedenstående “hvad hvis”-beregning er et godt eksempel på et positivt afkast.

hvad hvis FOCUS HANNIBAL

Udvikling af lønsomme salgsstrategier kan afdækkes med udgangspunkt i måling af kundestrøm, kundekonvertering (antal kundeemner divideret med antal ekspeditioner), gns. salg pr. bon og gns. varelinier pr. bon. Alle 4 tal er udtryk for butikkens samlede tiltrækningskraft, evne til at konvertere kundeemner og kundeservice.

Sammenligning eller opgørelse af salget alene kan ikke anvendes til en dækkende analyse, da salget kun viser halvdelen af historien om dagen i går eller sidste år.

Med ovenstående 4 beregninger som omdrejningspunkt kan de lønsomme forretningsstrategier afdækkes og videreudvikles. Det vil være relevant at arbejde med succes =  (P1*P2*P3*P4*P5*P6)L

P’erne og L står for

  • P1: Placement – eller beliggenhed
  • P2: Produkt – kvalitet, emballage, placering m.m.
  • P3: Pris
  • P4: Profile of store – eller butiksprofil
  • P5: Promovering – eller markedsføring
  • P6: Personale
  • L: Ledelse.

Måling af kundeadfærd kan udvides til at omfatte måling af displayeffektivitet, genbesøg, butiksflow, ventetider, opholdstider m.m., men vi anbefaler, at butikken starter med målinger, der er så simple som muligt. Indsigten kan altid øges gennem yderligere målinger, når behovet og værdien erkendes.

Kontakt os gerne for yderligere dialog.

FOCUS HANNIBAL
Galoche Allé 15
4600 Køge
Tlf.: +45 2392 8545
Mail: hannibal@focushannibal.dk

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.