Hvor meget salg har du tabt i dag?

Flere kunder og meromsætning gennem fokus på minimering af salgstabet og bedre kundeservice!

Hitrate FOCUS HANNIBAL

De successer der har været i løbet af dagen er lig dagens salg, men udfordringen er at analyse af succes/salget, afslører ikke grunden til de kundeemner, som blev tabt.

Dertil kan tilføjes, at menneskelig og teammæssig adfærd ofte medfører at virksomheder/ butikker lukker øjnene overfor fejl og tab. Det ligger ikke naturligt for os at undersøge, hvorfor vi ikke fik succes. Der ligger spændende udvikling i bedre at forstå dem som gik uden at købe noget.

Der er derfor stor værdi i at sætte fokus på grunde til at kundeemner tabes, når de har gjort sig den ulejlighed at bevæge sig ind i butikken. Det kan være med til at øge salget på længere sigt.

Første skridt i retning af at undersøge butikkens hitrate/tabsrate er opsætning af kundetællere. Kundetællerne skal blandt andet anvendes til at måle nuværende hitrate/tabsrate og dernæst udviklingen i takt med, at der arbejdes på at forbedre hitraten og reducere tabsraten.

Eksempel på gevinsten ved at øge hitraten med 1 ekstra kunde pr. dag:

  • 1 kunde mere der køber for kr. 500,- pr. dag
  • 300 handelsdage på 1 år
  • 40% bruttoavance
  • = kr. 60.000,- direkte på din bundlinje.

Kontakt os for yderligere dialog omkring opstart på jagten efter 1 eller flere ekstra kunder pr. dag.

Alle salgs- og markedsføringsaktiviteter skal efter vores opfattelse understøttes af permanent måling af besøgende i butikken og sammenlignes med butikssalget og indtjeningen.

Se mere om vores tælleudstyr her

Tilmelding til FOCUS HANNIBAL nyhedsbrev

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.