Hvordan ser jeres kundestrøm/besøgende ud opdelt på køn og alder?

Hvilken værdi kan det skabe, at kende til køn og alder på de besøgende/kundeemner, der går ind gennem jeres dør?

Mand 31-40 år

Mand 31-40 år

Værdien kan dels være, at markedsføringen kan målrettes den nuværende kundegruppe, og/eller at markedsføringen/aktiviteterne kan justeres for at tiltrække en ny målgruppe. Det kan også være så simpelt, som at få mere kendskab til sine besøgende/målgruppe.

Kvinde 20-30 år

Kvinde 20-30 år

Vi kan med kamera og infrarød sensor opdele kundestrømmen i køn og alder. Tælleren er koblet til internettet, så registreringen kan vises på din egen PC time for time. Der er selvfølgelig mulighed for export af målingen, så den kan bruges i Excel m.m.

Billederne gemmes ikke og analyseres direkte i tælleren. Analysen resulterer i en kønsbestemmelse og alderklasse og der lagres ingen billeder. Over 80% havner i den rigtige køns og aldersklasse. Næste skridt er at undersøge kundekonvertering opdelt i køn og alder for at se hvilke køn og aldersklasser kunderne primært befinder sig i. På den måde opnås værdifuld indsigt i hvilke aldersklasse (køn) -kundeemner, der besøger jeres virksomhed, og hvilke aldersklasser (køn) der køber!

Kvinde 41-50 år

Kvinde 41-50 år

Med en permanent installation vil det give en daglig eller timevis opgørelse og tælling af dem, som besøger jeres virksomhed.

Ud over tælling, køn og alder kan opgørelsen også fortælle om de besøgende kom som gruppe, par eller enkeltvis.

Tilmelding til FOCUS HANNIBAL nyhedsbrev

 

Kontakt os for en dialog om hvordan vi kan hjælpe med at komme igang.

FOCUS HANNIBAL
Galoche Allé 15
4600 Køge
Tlf.: +45 2392 8545
Mail: hannibal@focushannibal.dk

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.