SecurityConsulting

Johnny DalgaardJohnny Dalgaard, Seniorpartner, jd@securityconsulting.dk, tlf.nr. 3120 2064. Johnny er en af SecurityConsulting to seniorpartnere. SecurityConsulting har en nærmest altomfattende viden om sikring af alt fra husstande til terrorsikring. Johnny Dalgaard er en del af arbejdsgruppen, der ledes af Kystdirektoratet, der skal evaluere implementeringen af ISPS reglerne i Danmark for Trafikministeriet.

Johnny ved alt om sikring af havne, bygninger og virksomheder, våbentyper og IT sikkerhed og er uddannet politibetjent og MP – Sergent og er ansvarlig for ISPS – sikring og sikring af sårbare faciliteter.

Johnny er konkurrenceorienteret og vil altid have mest kvalitet for pengene. Det kommer bl.a. til udtryk i SecurityConsultings strategi og mission. Han har 25 års erfaring fra den rigtigt del af SikkerhedsBranchen, altså militæret og politiet, og har flere indsatser i operationer til lands, vands og i luften. Han er diplomleder af uddannelse og IT autodidakt – specialist med speciale i IT–infrastruktur på “alle platforme”.

Lukket for kommentarer.