Return on investment (ROI). Invester i kundekonvertering

Return on investment (tilbagebetaling af en investering) er et mantra i al firma-økonomi!

Hvis der investeres 25.000 kr., skal investeringen mindst kunne skabe en indtjening svarende til beløbet + indlånsrenten på en bankkonto (indlånsrenten er pr. sep. 2013 på ca. 3-4% ved en længere binding).

Tilbagebetalingen, eller overskuddet af investeringen, skal altså mindst være 25.750 kr. svarende til at sætte pengene i banken i mindst 12 måneder, og ellers er det en dårlig investering!

Med nedenstående forudsætninger kunne en simpel investeringsberegning se således ud:

  • Total antal kundeemner i butikken om året: 18.000 personer.
  • Total antal kunder i butikken om året: 6.615 personer (= konverteringsgrad på 35%)
  • Total omsætning for butikken om året: 1.653.750 (ekskl. moms)
  • Butikkens overskudgrad (se note) er 15%.

Hvis investeringen på kr. 25.000 indirekte medfører en forhøjelse af antal kundeemner med 10%, og en forhøjelse af konverteringsgraden med 10%, så vil det medføre en højere indtjening til butikken på kr. 86.437,50. Investeringen på kr. 25.750 er altså langt mindre end overskuddet ved investeringen, og er derfor, isoleret set, en god forretning!

Regnestykke før investeringen:

6615 personer køber hver for kr. 250,00 = kr. 1.653,750. 15 % heraf = kr. 248.062,50

Regnestykke efter investeringen:

18.000 emner + 10 % = 19.800 kundeemner

45 % heraf= 8.920 kunder, der køber hver for kr. 250,00 = kr. 2.230.000. 15 % heraf = kr. 334.500,00

Difference på + kr. 86.437,50

udvikling i konverteringsgrad

Note: Overskudsgrad: overskud før renter ganget med 100 og divideret med omsætningen

Tilmelding til FOCUS HANNIBAL nyhedsbrev

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.

Lukket for kommentarer