Test din kundetæller – kan den klare over 98% nøjagtighed!

FOCUS HANNIBAL Business InteligenceBusiness Intelligence er værdifuld, hvis de data systemet er baseret på, er et korrekt udtryk, for det der bliver målt på! Lang sætning, men det vi forsøger at sige, er at der findes en del kundetællere i f.eks. danske storcentre og butikker, der tæller som vinden blæser. Hvornår har I sidst testet jeres kundetællere?

Hvis situationen er, at I både har behov for hjælp til kontroltælling og efterfølgende et nyt kundetællingssystem, så kan vi hjælpe med begge dele. Vores kundetællingssystem har en utrolig stor nøjagtighed selv under vanskelige betingelser, og vores øjne er skarpe, når det handler om kontroltælling.

Systemet tæller blandt andet kunder hos 6 storcentre med en nøjagtighed på > 98%!

Kontakt os gerne for information eller ønske om kort møde for yderligere dialog.

Ps. Data skaber kun værdi, hvis de er baseret på korrekte målinger. Ålborg Storcenter tæller nu kunder med en nøjagtighed på > 99% hver dag..

Kundeudtalelse: Robovision – en af de mest nøjagtige kundetællere. Claus Münster, ejendomsinspektør i Aalborg Storcenter udtaler:

Jeg har i mange år interesseret mig meget for persontælling, og har gennem årene testet forskellige løsninger. Persontælling er en meget kompleks opgave, når de som her i centeret kommer på kryds og tværs i store flokke.

I Aalborg Storcenter har vi haft kundetællesystem siden åbningen i 1996. Det første tællesystem var baseret på datidens teknik med fotoceller. I 2009 skiftede vi over til et kamera-baseret tællesystem, som efter nogle små indkøringsvanskeligheder, har talt vores kunder meget pålideligt i de seneste 5-6 år.

For få måneder siden gik vi så over til den nyeste teknik på området: 3-dimensionel teknik, baseret på afstandsmåling med laser. Denne teknik har gennem kontroltællinger vist sig fantastisk nøjagtig. Løsningen har formået at optimere nøjagtigheden til +/- 1,8 % efter at have kontroltalt ca. 7.500 personer.

I det daglige, hvor vi ikke gennemfører manuelle kontroltællinger, kontrollerer systemet sig selv, ved at sammenligne ind- og udgående personer. Her ligger afvigelsen på ca. 1 %. Vi tæller ikke blot kunder som går ind og ud af centeret, men har også et øjebliksbillede af det antal kunder, der opholder sig i specialbutiksdelen.

Vi kan selv på et website følge besøgstallet løbende hen over dagen. Her kan vi også danne alle mulige former for rapporter.

Alle tællestederne udsender hvert femte minut et ”Heartbeat”. Kommer dette ikke regelmæssigt frem, bliver der afsendt en e-mail og det giver mulighed for hurtig reaktion.

I sin helhed kan jeg kun udtale mig positivt om løsningen.

 

På videoen ses et godt eksempel på høj tællekvalitet. Tæl evt. efter selv..Det kunne lige så godt have været et eksempel på et døgns indgange af 27660 personer og 27912 udgange.

Eksempel på tællenøjagtighed. Kundetælleren har over 98% nøjagtig

Robovision 3DDen netværksbaseret kundetæller Robovision produceres af Delopt. Størrelse er 192 x 72 x 50 mm. Placeres i op til 5 meters højde og dækker herfra en tællezone på ca. 3 x 5 meter. Der kan kobles flere tællere sammen, for at opnå endnu større tællezoner.

Tilmelding til FOCUS HANNIBAL nyhedsbrev

Kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe med at komme igang.

FOCUS HANNIBAL
Bakkevej 3
4684 Holmegaard
Tlf.: +45 2392 8545
Mail: hannibal@focushannibal.dk

Bookmark permalink.

Lukket for kommentarer.